. sk Internetový spravodaj
 
Bratislavská stopa


Aktivity IRI a slovenských MVO

Americká, údajne charitatívna organizácia, International Republican Institute, IRI a slovenské Non Gevernmental Organizations, NGO, nevládne alebo mimovládne organizácie (MVO), boli pred pár dňami stredobodom pozornosti. Pozrime sa aj my na ich najcitlivejšiu stránku, na doláre, ktoré na svoju činnosť dostávajú.

Bratislava a slovenské mimovládne organizácie sa stali centrom profesionálne zahmleného financovania podvratných aktivít proti krajinám strednej a východnej Európy.

Riaditeľ Ruskej federálnej tajnej služby povedal, že v Bratislave sa v apríli stretli predstavitelia IRI a mimovládnych organizácií zo Slovenska a ďalších krajín aby pripravovali prevrat v Bielorusku a zvrhnutie prezidenta Lukašenka a že majú na to 5 miliónov dolárov.

Podozrivé organizácie priznali, že stretnutie v Bratislave sa uskutočnilo a medzi riadkami priznali aj to, že sa naozaj jednalo o sumu 5 miliónov dolárov.

International Republican Institute, IRI, je na Slovensku od 1993. Regionálny program IRI pre strednú a východnú Európu má centrálu práve v Bratislave. Kto sú to táto tajomná, verejne nevystupujúca organizácia? Mala adresu na Michalskej 19, potom nájdeme International Republican Institute v telefónnom zozname 2004-2005 na Štúrovej 11, ale bez telefónneho čísla a v novom telefónnom zozname je pre zmenu pod slovenským názvom Medzinárodný republikánsky inštitút. Pôvodne ho zaregistroval na MV SR pán Walter Lindsay Lloyd so sídlom na Krížnej 4083/14.

Podľa centrály vo Washingtone IRI Slovakia vyvíja za celý ten čas veľmi intenzívnu činnosť. Na ich web stránke sú v odkaze na Bratislavu uvedené iba telefónne čísla bez adresy a ak si kliknete na www.iri.sk objaví sa vám lakonické "Nemáte právo na zobrazenie tejto stránky". Tajomnosť až do konca.

Spomenutý pán W.L.Lloyd riadil v Bratislave v rokoch 1995-1996 program pomoci politickým stranám pri príprave na parlamentné voľby v 1998. Jeho organizácia školila funkcionárov a kandidátov vybraných politických strán, učila ich ako a s kým vytvárať koalíciu, ako zlepšiť komunikáciu a vnútornú organizáciu politických strán. Pán Lloyd úzko spolupracoval, ako sám hovorí, s vodcami politických strán, ktoré dnes tvoria vládnu koalíciu. Zrejme za dobré výsledky slovenských volieb bol v roku 1999 povýšený na jedného z riaditeľov Regionálneho programu IRI pre strednú a východnú Európu so sídlom v našom meste. Jeho úlohou bolo ďalej školiť a posilňovať, predpokladáme, že tie správne, politické stany a poriadať v Bratislave rôzne medzinárodné konferencie a semináre. Dnes je pán Lloyd regionálnym riaditeľom IRI pre 15 krajín strednej a východnej Európy. V tejto pozícii je od apríla 2002. Výsledky jeho práce popisuje výročná správa IRI za rok 2003 takto: „Na Slovensku, v Bulharsku, Macedónsku a v Rumunsku IRI podporoval reformné strany a koalície, ktoré neskoršie vytvorili vlády a pomohol týmto politickým stranám plynule a úspešne uchopiť moc.“

IRI pomáhal vládnym politickým stranám a vybraným mimovládnym organizáciám aj v kampani pred voľbami v septembri 2002. Ako hovorí ich materiál: "Pomáhal prodemokratickým silám dosiahnuť lepšie volebné výsledky a získať viac hlavne mladých politicky neskúsených voličov. Výsledkom tejto pomoci je dnešná, slovenská proreformná koalícia štyroch politických strán."

Regionálny program IRI pre strednú a východnú Európu začal v máji 1999. Úlohou programu je formovanie demokratických politických strán a posilňovanie demokratických vlád. V rámci tohto programu IRI organizuje semináre a konferencie v rôznych východoeurópskych krajinách.

Nakoľko sa v súvislosti s touto aférou, bratislavská stopa, hovorilo o miliónoch dolárov, pozrime sa na financovanie centrály na Štúrovej 11.

Materská organizácia IRI Washington dostáva peniaze zo zdrojov vlády USA, od National Endowment for Democracy, NED, od US Agency for International Development, USAID a od Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov. Malú časť svojich prostriedkov získava od súkromných darcov.

Sledujme ako plynú peniaze z Washingtonu do Bratislavy od jedného z týchto donorov, od National Endowment for Democracy.

Bratislavská kancelária IRI dostáva od NED financie na aktivity svojho regionálneho centra a na aktivity na Slovensku.

Regionálne, východoeurópske aktivity IRI v Bratislave podporil NED nasledovne:

•  v roku 2000 to bolo 899.000,- USD na podporu nových demokracií a proreformných politických strán

•  v roku 2001 opäť 899.000,- USD na podporu politických strán v regióne, na podporu prodemokratických koalícií a na povolebnú pomoc politickým stranám v regióne prostredníctvom kancelárie v Bratislave

•  v roku 2002 dostal IRI rovných 900.000,- USD na upevnenie politických strán a na stabilizáciu vládnucich koalícií v regióne

•  v roku 2003 dostal IRI Bratislava 600.000,- USD na konsolidovanie demokracie v strednej a východnej Európe a na stretnutia aktivistov zo zahraničia.

Aktivity IRI na Slovensku podporoval NED nasledovne:

•  v roku 2001 dostal IRI Bratislava 231.000,- USD na pomoc politickým stranám v príprave na parlamentné voľby 2002

•  v roku 2003 dostal IRI sumu 100.000,- USD pre slovenský Inštitút pre verejné otázky, IVO a na organizovanie seminárov a konferencií v Bratislave

Za štyri roky dostal International Republican Institute Slovakia len od National Endowment for Democracy viac ako 3,6 milióna dolárov. To je skoro 130 miliónov korún na šírenie demokracie.

Okrem podpory regionálnej centrály IRI v Bratislave podporuje NED priamo aj tie slovenské mimovládne organizácie, ktoré sa podieľajú na "šírení demokracie" v krajinách východnej Európy.

•  v roku 2000 dostali peniaze na tento účel :

Nadácia pre občiansku spoločnosť 30.000,- USD

Nadácia človek v ohrození 50.000,- USD

Nadácia človek v ohrození 47.400,- USD

•  v roku 2001:

MEMO 98 50.000,- USD

•  v roku 2002:

Nadácia človek v ohrození 27.500,- USD

•  v roku 2003:

MEMO 98 45.000,- USD

Nadácia človek v ohrození 25.000,- USD

Nadácia PONTIS 52.000,- USD

Uvedené slovenské organizácie dostali za štyri roky len od jednej americkej inštitúcie 327 tisíc dolárov, to je viac ako desať miliónov korún.

Tieto organizácie a niekoľko desiatok ďalších, viac či menej tajomných spolkov, dostáva doláre, libry či eurá od celej plejády západných "charitatívnych organizácií. "Zaujímavá je napríklad nadácia Poľsko-Česko-Slovenská solidarita, ktorá dostala od NED 89.000,- USD na "výchovu nezávislých aktivistov" z východnej Európy.

Skúmali sme financovanie len malej časti podivných aktivít našich mimovládnych organizácií, len financovanie, ktoré NED poskytuje IRI Bratislava a niektorým vybraným organizáciám. Na Slovensko však prúdia ďalšie obrovské finančné zdroje. Bratislava a slovenské mimovládne organizácie sa stali centrom profesionálne zahmleného financovania podvratných aktivít proti krajinám strednej a východnej Európy.

Celkom neomalene to nie tak dávno povedal pán Craig Kennedy, prezident americkej nadácie German Marshall Fund: "Pred voľbami v roku 1998 sme sem (na Slovensko) vliali nezvyčajne veľa peňazí. A stále sem dávame najviac peňazí z krajín Višegrádskej štvorky." Nie je nad úprimnosť. Bratislavská stopa je stále aktívna a stále horúca.

Príloha
Správa, ktorú o tomto problematickom stretnutí vydalo vedenie International Republican Institute vo Washingtone pod názvom. "Noví členovia EÚ pomáhajú šíreniu demokracie" bola vydaná na začiatku mája 2005."
"Stretnutie sa konalo v Bratislve v dňoch 29. apríla až 2. mája. Organizovala ho regionálna kancelária IRI v Bratislave v rámci regionálneho programu IRI pre strednú a východnú Európu. Stretnutie malo názov "Vývoj konceptov podpory demokracie". Úlohou bolo zhodnotiť ako sa vyvíja podpora demokracie v regióne.

Stretnutia sa zúčastnilo 35 politikov, predstaviteľov ministerstiev a predstaviteľov mimovládnych organizácií. Nové štáty EÚ Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Maďarsko, Česká republika a Slovensko sa zaoberali otázkou ako zahrnúť podporu demokracie do ich aktivít. „Predstavitelia týchto krajín sa zoznámili s novými spôsobmi podpory demokratických síl a programovania demokracie v štátoch ako je Bielorusko či Kuba. Stretli sa tiež so skupinou Iračanov, ktorí sú v Bratislave na školení mladých lídrov. Tento program financuje IRI a realizuje ho slovenská nadácia Pontis."

IRI Washington povedal diplomatickým jazykom v podstate to isté čo otvorene povedal šéf tajnej služby Ruskej federácie. Programujú demokraciu.
__________________________________________

Spracoval tím Proti prúdu, máj 2005

multikulturalizmus zábava
Copyright ©2003 - 2005 www. prop. sk. Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku. Optimalizované pre rozlíšenie 1024×768