ProtiPrúdu
Nezávislý internetový spravodaj

V časoch všeobecnej lži je hovorenie pravdy revolučným činom. G. Orwell  
www.prop.skKto za koho kope


V tejto štúdii sa pokúsim načrtnúť niektoré konkrétne špecifiká a sily, ktoré sa výrazným spôsobom podieľajú na chode Slovenska a vplývajú na nielen zahraničnú politiku, ale tiež na chod udalostí doma a hlavne na percepciu obyvateľov na tento chod.

Ak slovenský premiér hovoril o "skupinke", ktorá mala byť údajným finančným mocenským centrom, "skupinka", ktorá ovládla informačné centrum tu už existuje.

IVO (1) - Inštitút pre verejné otázky, dostáva značný mediálny priestor, nie preto, žeby tu nebolo dostatok iných kvalitných politológov, ale preto, že je politicky najkorektnejší, že má kontakty a prepojenia doma i v zahraničí, svojich priaznivcov v médiách a hlavne prostriedky.
Vyjadruje sa k politickým otázkam a pózuje sa do úlohy zástupcu verejnosti, zakrývajúc tým svoje skutočné záujmy. Aké? - presadzovanie dielčích politických záujmov a vôle skupín, ktoré na Slovensku pôsobia.
Riaditeľom inštitútu je Grigorij Mesežnikov. Zrejme po vzore amerických kolegov sa označujú za "think -tank". Cieľom IVO je vraj " analyzovať spoločenské, politické, ekonomické, zahraničnopolitické, právne, kultúrne a ďalšie otázky verejného záujmu a zverejňovať zistené skutočnosti." Nijako sa netají snahou výrazne ovplyvňovať chod Slovenska - "generuje myšlienky schopné ovplyvniť proces prípravy a implementácie dôležitých spoločenských rozhodnutí."


ARTFÓRUM (2) - kníhkupectvo na Palisádach je kultúrnych stánkom intelektuálov, ktorí sa v spomenutých zoskupeniach združujú. V minulom roku usporiadali v Artóre besedu o Izraeli, na ktorej sa zúčastnil Šebej, Hríb (šéfredaktor Domina fórum), izraelský hosť, Samson (SFPA) a obecenstvo, medzi ktorým v prvej rade sedel Grigorij Mesežnikov.
Obecenstvo, značne radikálne, volalo po smrti "palestínskych teroristov" a odmietalo ich označenie za samovražedných útočníkov, vrahovia, by vraj bolo vhodnejšie pomenovanie. Banner Artfóra môžeme nájsť napríklad na stránkach židovských novín Delet. (3)

KONZERVATÍVNY INŠTITÚT (4) - funguje na Slovensku relatívne krátko a združuje okrem niektorých politických špičiek aj predstaviteľov strany OKS (Šebej, Tatár, Zajac). Nevedno, aká je náplň ich práce okrem "vyjadrovania sa k politickej situácii na Slovensku a vo svete" a do akej miery sú hodnotovo spriaznení s neokonzervatívnym hnutím v Spojených štátoch.

Všetci títo páni a organizácie však sú však zástancami vojny v Iraku a zahranično - politického smerovania Spojených štátov. Vo svojich prejavoch sa vzhľadom k nepriaznivo naklonenej slovenskej vrejnosti voči vojne v Iraku vyjadrujú zdržanlivo, ich postoj, je však však značne radikálny.

OKS - (Šebej, Tatár, Zajac) strana, ktorá v posledných voľbách pohorela a nedokázala presvedčiť okrem známeho humoristu Milana Markoviča, ktorý sa stal ich verejným propagátorom, hádam nikoho. Z iniciatívy tejto strany prešiel v parlamente v roku 2001 zákon o tzv. Osviečimskej lži, na základe ktorého každý, kto sa vyjadrí o historickej udalosti ináč ako je to predpísané, bude odsúdený na 3 až 8 rokov. (5) Spoluautormi boli okrem iných aj dvorní historici SAV. (Závacká, Kamenec, Kováč)

DOMINO FÓRUM (6) - začalo byť v poslednom čase značne aktívne a zahájilo masívnu reklamnú kampaň. Šéfredaktorom je Štefan Hríb, v redakcii pracuje aj František Śebej. Orientácia tohto týždenníka je liberálno - ľavicová. (alebo neo- pravicová?) Medzi jeho ďalšie aktivity patrí i sponzorstvo akcií zameraných na menšiny, ľudské práva a tretí sektor. Medzi posledné sponzorské aktivity bola prehliadka filmov Jeden svet. Vzniklo odtrhnutím od mediálneho konglomerátu Petit Press, pod ktorý spadal aj denník Sme. Noviny Domino fórum sú politicko - ideologickým frontom formulovania ich ideológie a spojením s verejnosťou.

Spomenúť by si zaslúžili aj množstvo nižších, najmä mimovládnych organizácií, ktorá vznikli priamou alebo nepriamou intervenciou vyššie spomenutých skupín a s ktorými aktívne spolupracujú. Ich úlohou je údajne kontrola demokracie, táto kontrola však záhadne končí tam, kde začínajú záujmy ich chlebodarcov.

Vzájomné prepojenie jednotlivých organizácií a ich členov je zrejmé už na prvý pohľad.
Zakladateľmi IVO sú okrem iných Grigorij Mesežnikov, Martin Bútora a František Šebej.

Šéfredaktor Domino fóra Štefan Hríb, kde okrem neho nájdeme opäť Františka Šebeja.

V správnej rade Konzervatívneho inštitútu nájdeme opäť Štefana Hríba s Františkom Šebejom. (7)

Spoluzakladateľ a čelný predstaviteľ OKS Peter Zajac je zároveň prezidentom Konzervatívneho inštitútu. Nájdeme tam aj jeho ďalšieho kolegu z OKS - Petra Tatára a Františka Šebeja. (8)

Čestným prezidentom IVO je opäť Martin Bútora, bývalý slovenský veľvyslanec v USA a nádejný prezidentský kandidát vo voľbách v roku 2004.

Ďalším "think - tankom" je Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA). (9)
V správnej rade nájdeme okrem iných neúspešného kandidáta na primátora Bratislavy pod hlavičkou SDKÚ Juraja Sterna a tiež Františka Šebeja.(10)
V edičnej rade sedí Grigorij Mesežnikov a Ivo Samson. (11)
Semi - pravidelne vydáva Listy SFPA. Tematické zameranie ich posledného čísla je: Rómovia a európska integrácia. (12)

Vplyv týchto skupín a organizácií na náš každodenný život je enormný. Ich dopad na verejné dianie zabezpečuje jednak priaznivo naklonená televízia a piestor, ktorý sa im vo verejnej diskusii dostáva, prepojenie na politické špičky, ktoré sedia v tých istých správnych radách tých istých organizácií a think - tankov a jednak množstvo "bežcov" na nižších stupňoch.
Ide o vysokých štátnych úradníkov, učiteľov, redaktrov, umelcov najmä z radov hercov, historikov Slovenskej akadémie vied (Závacká, Kováč, Kamenec) (13) ale hlavne mimovládne organizácie, nadácie a združenia na čele ktorých stojí pár ťažných koňov ako napríklad Open society (Otvorená spoločnosť).(14) Ich cieľom je poskytnúť finančné zabezpečenie a zber mozgov. Množstvo projektov, ktoré organizuje napríklad SFPA finančne kryje práve organizácia Otvorená spoločnosť, ako to priznáva sám minister kultúry. (15)

Jedným z ich hlavných cieľov je vytvárať ilúziu názorovej plurality.
Na STV v určitý deň vystúpi napríklad Grigorij Mesežnikov a vyjadrí sa k pálčivej otázke dňa, vzápätí sa na STV2 koná beseda na rovnakú tému, ktorú čiastočne sponzoruje organizácia Otvorená spoločnosť a na ktorej vystupujú ľudia z mimovládnych organizácií, v TV Markíza sa na rovnakú tému vyjadrí historička Závacká a zavŕši to "nezávislý" politický komentár Františka Šebeja.
Na konci dňa diváci idú spať s dobrým pocitom fungujúcej demokracie a názorového pluralizmu.

Len málo z nich si uvedomí, že to, čo sa im dostalo je jeden, veľmi úzky názor, veľmi úzkej, dobre prepojenej skupiny. Odlišnosť názorov spočívala len v kozmetických úpravách a rôznych uhloch toho istého pohľadu. O akejkoľvek názorovej pluralite nemožno ani len začať hovoriť, keďže iný názor je nielenže umlčovaný, ale dokonca kriminalizovaný.

Aj keď v praxi je častokrát výber diskutujúcich širší, obsahovo však ešte chudobnejší.

Všetky spomenuté skupiny a organizácie sú hodnotovo a ideologicky previazané, ich členovia sa osobne poznajú a stretávajú. Názorová prezentácia týchto skupín tvorí na dnešnom slovenskom mediálnom poli absolútnu väčšinu. Názory nemusia byť prezentované nevyhnutne z úst spomenutých ľudí. IVO napríklad pribral pomocné sily, medzi ktoré patrí napríklad ambiciózny politológ Vašečka, ktorý čiastočne prebral úlohu svojho šéfa Mesežnikova, ktorého vystupovanie na obrazovkách televízie bolo určitý čas takmer na dennom poriadku. IVO je predsa "jednou z najväčších inštitúcií svojho druhu v SR, a to tak rozsahom výskumných aktivít a množstvom výstupov." (16) Názory môžu prezentovať tiež iné "nezávislé" organizácie, obsah sa však opäť nemení.

Grigorij Mesežnikov dostáva mediálny priestor (17) možno aj vďaka ďalšiemu spriaznenému pánovi - Jarovi Franekovi, ktorý je hovorcom Ústredného Zväzu židovských náboženských obcí (ÚZ ŽNO) a bývalý riaditeľ Rady STV. Pravidelne tiež mapuje prejavy antisemitizmu na Slovensku , medzi ktoré vraj patria aj aktivity Matice slovenskej (18). Jeho nástupcom riaditeľa Rady STV sa stal známy hlas za všetkými reklamnými šotmi organizácie Ľudia proti rasizmu a tiež množstvom iných reklamných kampaní zameraných na podporu rómskeho etnika, herec Marián Slovák. (19)

Za spomenutie stojí záhadná skupinka okolo ktorej sa rozvírilo množstvo debát a obvinení z antisemitizmu. Medzi jej členov údajne patrí šéf NBÚ Mojžiš a jeho osobný priateľ Miloš Žiak, ktorého manželka je sestra už spomínaného Mesežnikova.(20)

Žiak je predsedom Izraelskej obchodnej komory na Slovensku a sedí tiež v predstavenstve (poisťovne) VSP Tatry, ktorú kúpila Deutsche bank s izraelskou skupinou Kardan
Je to správca najväčšieho doplnkového dôchodkového fondu.(21).
Keďže pôsobenie a konkrétna činnosť tejto skupiny nebola verejnosti nikdy vysvetlená, podľa premiéra lobovala a vytvárala na Slovensku druhé mocenské centrum. O aké mocenské centrum ide, čo bolo jeho cieľom a záujmom možno len hádať.
Myslím, že nie je potrebné zdôrazňovať závislosť ekonomickej sily od informačnej - bez kontroly nad informačnými kanálmi nie je možné vytvoriť akékoľvek mocenské centrum. To tu však zrejme už dávno funguje.

Všetky spomenuté organizácie sa prehlasujú za nezávislé, za strážnych psov demokracie. Usporadúvajú okrúhle stoly, semináre, spoločenské aktivity, konferencie, diskusné fóra, školenia, píšu prehľady, analýzy, príučky, výskumné projekty...

Zaujímavé je, že akékoľvek vybočenie z ich prezentovaného názoru vnímajú ako ohrozrenie demokracie a stávajú sa najhlasnejším varovným prstom voči každému, kto si dovolí vyjadriť odlišný názor.

Pokiaľ ide o ich názorovú platformu - ako som spomínal, sú zástancami americkej vojny v Iraku, na domácej scéne majú tendenciu postaviť sa na stranu vlády, ktorú síce naoko kritizujú, avšak z príčin úplne odlišných, než aké trápia radových občanov, stavajú sa proti odborom a štrajkom občanov, berú na seba masku sociálne orientovaných, táto orientácia však končí tam, kde začínajú skutočné problémy občanov Slovenska. Charakterizuje ich tiež takmer identický postoj ku konfliktu na Strednom východe (blízkovýchodný konflikt, ako ho charakterizujú sami), obdiv k Izraelu, nekriticky pozitívny vzťah ku všetkým menšinám a horlivý boj proti rasizmu a za ľudské práva.

Napriek tomu, že bývajú rétoricky zdatní, nezískali si žiadnu oporu obyvateľstva, o čom svedčí aj prepad strany OKS v minulých voľbách. Ľudia zrejme vycítili pózu, snahu využiť ich ako prostriedok na ceste k moci. V tomto smere sú vlastne samozvanci, ktorí významne ovplyvňujú dianie na Slovensku napriek tomu, že nemajú žiadnu občiansku podporu. Je to však práve otvorená občianska spoločnosť, ktorej nulovú podoru požívajú a po ktorej naplnení volajú.

Za spomenutie stojí tiež predseda ÚZ ŽNO Peter Salner, ktorý s manželkou na objednávku Amerického židovského výboru vykonali výskum, so zameraním na židovskú tematiku na základných a stredných školách na Slovensku. V tejto analýze sa autori pokúšajú "ovplyvniť školské osnovy všade tam, kde je to potrebné." (22)

Salner , tiež horlivý bojovník proti rasizmu, prispieva článkami organizáciám ako Ľudia proti rasizmu (23), recenzuje, vydáva, organizuje a hodnotí napríklad slovenské politické strany z hľadiska ich postoja voči rasizmu. Zaujímavé je, že podľa jeho prieskumu sa OKS umiestnila na druhom (najlepšom) mieste. (24) Prednáša tiež na katedre Judasitiky UK (25) v Bratislave, čo je katedra, ktorá ma dodnes mätie svojím zameraním a konkrétnou využiteľnosťou svojich absolventov v slovenskej praxi.

Je predpoklad, že napriek vplyvom, ktoré vo vysokej politike majú, bude tu snaha týchto zoskupení a ľudí v budúcnosti presadiť sa vo vysokej politike opäť a mať tam svojich priamych zástupcov. Vzhľadom na ich prepojenia na vládne špičky (zakladateľom IVO bol aj minister financií Ivan Mikloš, členom Konzervatívneho inštitútu je aj minister vnútra Vladimír Palko, vc správnej rade SFPA je tiež minister kultúry Rudolf Chmel a minister zahraničných vecí Eduard Kukan) je táto snaha vlastne zbytočná. Rovnako účinne dokážu presadiť svoje záujmy aj bez priamych zástupcov. Tí tam totiž už sú.

 

 

Legenda:

1. www.ivo.sk - Inštitút pre verejné otázky
2. www.artforum.sk - kníhkupectvo na Palisádach v Bratislave
3. www.delet.sk - magazín - "okno do židovského sveta"
4. http://www.konzervativizmus.sk - Konzervatívny inštitút
5. http://www.konzervativci.sk - Občianska konzervatívna strana
6. www.dofo.sk - Domino fórum
7. http://www.konzervativizmus.sk/article.php?institut - členom analytickej skupiny KI a tiež členom strategickej rady je František Šebej
8. http://www.konzervativci.sk/tvare_oks.htm - kto je kto v OKS
9. http://www.sfpa.sk/ - Slov. spoločnosť pre zahraničnú politiku
10. http://www.sfpa.sk/ - správna rada SFPA, prezident Juraj Stern, člen František Šebej
11. http://www.sfpa.sk/ - výskumné centrum SFPA - Ivo Samson
12. http://www.sfpa.sk/pages/common/archiv/listy_nove/frontpage.php?no=0503 - Listy SFPA 9
13. http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=18&all_users=1 - zoznam členov Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, nájdeme tam i Kamenca a Závackú
14-http://www.osf.sk/Slovak/index.php - Otvorená spoločnosť
15.http://www.sfpa.sk/pages/common/archiv/listy_nove/listy.php?no=0503&it=8 - Rudolf Chmel, minister kultúry, kde okrem iného tvrdí " Medzi kľúčových hráčov v tejto oblasti patrí celá sieť nadácií Georga Sorosa, ktorá už zanechala nezmazateľnú stopu v hľadaní odpovedí na veľmi pálčivé otázky spolužitia s rómskou komunitou. Vzhľadom k tomu, že som mal tú česť spolupodieľať sa na práci Open Society Foundation na Slovensku, môžem potvrdiť, že konkrétne aktivity tejto nadácie reálne pomáhali Rómom v ich každodennom živote. Dovolím si však spomenúť aj Nadáciu Milana Šimečku..."
16. www.ivo.sk
17. http://www.zoohoo.sk/?q=Mesežnikov&ref=70
18. http://www.angelfire.com/hi/lewinski/anti.html
http://www.angelfire.com/hi/ZNO/slovensko98.html
Prejavy antisemitizmu na Slovensku podľa J. Franeka
19. http://www.stv.sk/index1.htm - správna rada STV
20. Slovak Spectator - Vol. 9, No. 43, 10. - 16. november 2003, str. 4
21. http://www.sme.sk/clanok.asp?rub=print_rozhv&cl=1075787 - rozhovor pre SME
22. http://www.angelfire.com/hi/ZNO/salner.html - prehľad židovskej tematiky na slovenských školách
23. http://www.noveslovo.sk/archiv/2002-43/tolerancia.asp - tolerancia podľa Salnera
24. http://www.volby.tolerancia.sk/vyhodnotenie_salner.htm
25. http://www.uniba.sk/webuk/sucasti_uk/IJ/index.htm - Katedra Judaistiky Univerzity Komenského v Bratislave

 

Roman ( www.prop.sk )

 

Späť na hlavnú stránku