. sk Internetový spravodaj
 
Menný register

 

Adamicová Katarína Občianska konzervatívna strana

Alner Juraj

Nadácia Pontis
Paneurópska únia, generálny tajomník
Stála konferencia občianskeho inštitútu

Antalová Ingrid Nadácia Milana Šimečku
Bagala Koloman Kertész Literárna a kultúrna agentúra L.C.A.
Bán Andrej Človek v ohrození, o.z. zakladateľ a predseda

Beblavý Miroslav

Štátny tajomník MPSVR SR
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Beerová Eva

Eva Človek v ohrození, o.z.
Domino fórum

Bilčík Vladimír Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

Bílik René

Občianska konzervatívna strana
Bláha Michal Agentúra FOCUS

Brezina Daniel

Nadácia Milana Šimečku
Grémium tretieho sektora
Rada vlády SR pre mimovládne organizácie

Brocková Ingrid

Nadácia Pontis
Svetová banka, Bratislava
Domino fórum

Brunovsky Oliver

Trend Holding
Nadácia otvorenej spoločnosti

Bútora Daniel Týždenník .týždeň

Bútora Martin

Inštitút pre verejné otázky
Nadácia Milana Šimečku
Redakčná rada časopisu OS
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
Agentúra FOCUS

Bútorová Zora

Inštitút pre verejné otázky
Človek v ohrození, o.z.
National Endowment for Democracy
Agentúra FOCUS

Čarnogurský Ján

Vzdelávacia nadácia Jana Husa
Konzervatívny inštitút

Čečetka Vladimír

Vydavateľstvo W PRESS, a.s.
Stála konferencia občianskeho inštitútu
Agentúra FOCUS
Nadácia Milana Šimečku

Čobejová Eva

Domino fórum
Týždenník .týždeň

Dančo Jozef Stála konferencia občianskeho inštitútu

Demeš Martin

Stála konferencia občianskeho inštitútu

Demeš Pavol

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
Nadácia na podporu občianskych aktivít
German Marshall Fund of the United States

Devínsky Ferdinand Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Dianiška Ivan Agentúra FOCUS

Dobrovodský Mário

Agentúra FOCUS
Riaditeľ agentúry Markant

Dostál Ondrej

Občianska konzervatívna strana
Konzervatívny inštitút
Týždenník .týždeň

Duleba Alexander

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
Ústav politických vied SAV

Dzivjaková Zuzana Stála konferencia občianskeho inštitútu

Erben Pavol

Nadácia Pontis
Advokátska kancelária Bláha, Erban, Bratislava

Feldek Ľubomír Nadácia Milana Šimečku
Frič Pavol Agentúra FOCUS
Füle Ján Domino fórum

Gál Egon

Nadácia Milana Šimečku

Gál Fedor

Konzervatívny inštitút
Vydavateľstvo W PRESS, a.s.
pedagóg Karlova univerzita, Praha
Nadácia Milana Šimečku

Galis Vladislav

Domino fórum
Týždenník .týždeň

Galisová Marína

Domino fórum
Týždenník .týždeň

Gindl Eugen

Nadácia Milana Šimečku

Grendel Lajoš

Nadácia otvorenej spoločnosti
Vydavateľstvo Kalligram
Nadácia Milana Šimečku

Gyurovszký Lászlo

Konzervatívny inštitút

Gyarfašová Oľga

Inštitút pre verejné otázky
National Endowment for Democracy
Katedra politológie FF UK
Nadácia SPACE
Týždenník .týždeň
Agentúra FOCUS
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Hanus Martin

 

Domino f´órum
Týždenník .týždeň
Stála konferencia občianskeho inštitútu

Hass Róbert Nadácia Milana Šimečku
Havran Michal Domino fórum

Hoffman Pavol

Stála konferencia občianskeho inštitútu

Hrabko Juraj

Stála konferencia občianskeho inštitútu

Hríb Štefan

Domino press s.r.o.
Konzervatívny inštitút
Domino fórum
Týždenník .týždeň
Vydavateľstvo W PRESS, a.s.

Hrubala Ján

Nadácia otvorenej spoločnosti
Advokátska kancelária, Banská Bystrica

Hrušovský Pavol

Konzervatívny inštitút

Hunčík Peter

Inštitút pre verejne otázky
Nadácia Milana Šimečku

Hübel Jozef Stála konferencia občianskeho inštitútu

Chmel Rudolf

Nadácia otvorenej spoločnosti
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
exminister kultúry SR

Jablonický Jozef Stála konferencia občianskeho inštitútu
Jarabík Balász Nadácia Pontis

Ježovica Milan

Nadácia Pontis
poradca predsedu vlády SR pre zahraničnú politiku

Jurzyca Eugen

riaditeľ INEKO
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Kazda Radovan

Konzervatívny inštitút
Týždenník .týždeň

Kičko Roman

Domino press s.r.o.
Kinčeš Pavol MESA 10

Kollár Miroslav

Inštitút pre verejné otázky
Predseda Rady STV
Člen Rady ministra kultúry pre médiá
Nadácia otvorenej spoločnosti

Koreň Boris

Rádio Slobodná Európa
Člevek v ohrození, o.z.

Kotian Róbert Domino fórum, týždenník
Králik Ján Agentúra FOCUS
Kravčík Michal Nadácia na podporu občianskych aktivít

Krivý Vladimír

Inštitút pre verejné otázky
Vzdelávacia nadácia Jana Husa

Kubalová Oľga Stála konferencia občianskeho inštitútu

Kučerák Jozef

Stála konferencia občianskeho inštitútu

Kukan Eduard

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
minister zahraničných vecí SR

Kurej František MESA 10
Kúska Miroslav Agentúra FOCUS

Kušnierik Juraj

 

Týždenník .týždeň
Vydavateľstvo W PRESS, a.s.
Kníhkupectvo Artfórum
Stála konferencia občianskeho inštitútu

Lang Juraj Občianska konzervatívna strana
Lasica Milan Týždenník .týždeň

Lengyel Martin

Domino fórum
Týždenník .týždeň

Lipšic Daniel

Ministerstvo spravodlivosti SR
Stála konferencia občianskeho inštitútu

Majchrák Jozef

Inštitút pre verejné otázky

Malovičová Jana

Vzdelávacia nadácia Jana Husa
Martinovič Peter Občianska konzervatívna strana

Mathernová Katarína

Inštitút pre verejné otázky
Svetová banka

Mederly Peter

riaditeľ sekcie MŠ SR
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Mesežnikov Grigorij

Inštitút pre verejné otázky
Nadácia otvorenej spoločnosti
Transparency International Slovakia
Open Society Institute, Budapešť

Mesík Juraj

Nadácia Ekopolis
Svetová banka, Washington

Michal Vladimír

Kníhkupectvo Artfórum
Nadácia Ekopolis

Mikloš Ivan

Inštitút pre verejné otázky
MESA 10
Stála konferencia občianskeho inštitútu

Mikloško František

Konzervatívny inštitút
Týždenník .týždeň
Stála konferencia občianskeho inštitútu

Mikula Valér Nadácia Milana Šimečku
Mikuška Ľubomír Občianska konzervatívna strana

Mistríková Zuzana

Nadácia Milana Šimečku
Týždenník .týždeň
Ministerstvo kultúry SR

Mojžiš Martin Týždenník .týždeň
Nagy Laszló Stála konferencia občianskeho inštitútu

Nič Milan

Nadácia Pontis
Nadácia na podporu občianskych aktivít
Nadácia otvorenej spoločnosti
Rádio Slobodná Európa

Nižňanský Viktor MESA 10

Ondruš Vladimír

Stála konferencia občianskeho inštitútu
Oravec Laco Nadácia Milana Šimečku

Osuský Peter

Občianska konzervatívna strana
Stála konferencia občianskeho inštitútu

Palacka Gabriel

MESA 10
Palko Vladimír Konzervatívny inštitút
Pániková Alena Nadácia otvorenej spoločnosti
Pastier Oleg Konzervatívny inštitút

Pastirčák Daniel

Stála konferencia občianskeho inštitútu
Petruňa Peter Vydavateľstvo W PRESS, a.s.
Pilát Jaroslav Stála konferencia občianskeho inštitútu

Porubjak Martin

Nadácia Milana Šimečku
Nadácia otvorenej spoločnosti
Stála konferencia občianskeho inštitútu

Prepirová Silvia

Domino press s.r.o.
Domino fórum, týždenník

Pufflerová Šarlota

Nadácia otvorenej spoločnosti
Nadácia občan a demokracia

Radičová Iveta

Nadácia otvorenej spoločnosti
Nadácia SPACE

Rajčák Vladimír MESA 10
Rehák Juraj Vydavateľstvo W PRESS, a.s.

Rosová Tatiana

Agentúra FOCUS
Poradkyňa predsedu vlády SR

Rintel Igor

Inštitút pre verejné otázky
Salner Andrej Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Salner Peter

Nadácia Milana Šimečku
Predseda UZ ŽNO Bratislava
etnograf

Salnerová Eva

Nadácia Milana Šimečku

Samson Ivo

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
Stála konferencia občianskeho inštitútu

Schutz Peter

Týždenník . týždeň
Domino fórum
denník Sme

Sičaková Emília Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Sloboda Dušan

Konzervatívny inštitút
Týždenník .týždeň

Slosiarik Martin

Agentúra FOCUS

Snopko Ladislav

Stála konferencia občianskeho inštitútu

Staroňová Katarína

Nadácia otvorenej spoločnosti
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Stern Juraj

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
MESA 10
Ekonomická univerzita, profesor, Bratislava
predstaviteľ B´nai B´rith

Strečanský Boris Nadácia Ekopolis

Surotchak Jan

Nadácia Pontis
International Republican Institute, Bratislava
The Friends of Slovakia, chairman

Surotchak Lenka Nadácia Pontis

Szatmáry Zuzana

Nadácia Charty 77
Nadácia na podporu občianskych aktivít
židovské noviny Delet

Szigeti László

Vydavateľstvo Kalligram
Nadácia Milana Šimečku
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Šebej František

Inštitút pre verejné otázky
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
MESA 10
Občianska konzervatívna strana
Konzervatívny inštitút
Domino fórum
Týždenník .týždeň
Stála konferencia občianskeho inštitútu

Šimečka Martin

M. Nadácia Milana Šimečku
Stála konferencia občianskeho inštitútu
šéfredaktor denníka Sme

Štrasser Ján

Domino fórum
Stála konferencia občianskeho inštitútu

Štulajter Ivan

Domino fórum
Denník Sme

Šútovec Milan Stála konferencia občianskeho inštitútu

Tatár Peter

Občianska konzervatívna strana
Stála konferencia občianskeho inštitútu
Konzervatívny inštitút
Nadácia Milana Šimečku

Timoracká Mária Agentúra FOCUS
Timoracký Marián Agentúra FOCUS

Tvaroška Vladimír

Štátny tajomník MF SR
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Vagovič Marek

Domino fórum
Týždenník . týždeň
Stála konferencia občianskeho inštitútu

Vajdová Katarína

Nadácia otvorenej spoločnosti
Vzdelávacia nadácia Jana Husa
Nadácia na podporu občianskych aktivít
Fond Bratislava - Belehrad MZV SR
Academie Istropolitana Nova

Valko Ernest

Inštitút pre verejné otázky
Stála konferencia občianskeho inštitútu
Konzervatívny inštitút
Advokátska kancelária Valko a partners
Nadácia Milana Šimečku

Vašáryová Magda Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
Vašečka Michal Inštitút pre verejné otázky

Vavro Anton

Inštitút pre verejné otázky
Stála konferencia občianskeho inštitútu

Velšic Marián Inštitút pre verejné otázky

Világi Oskar

Stála konferencia občianskeho inštitútu
Vilikovský Pavel Nadácia otvorenej spoločnosti

Weiss Peter

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

Wienková Zuzana

Nadácia otvorenej spoločnosti
Aliancia na podporu Fair Play
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Woleková Helena

 

Stála konferencia občianskeho inštitútu

Zajac Peter

Nadácia Milana Šimečku
Nadácia otvorenej spoločnosti
Stála konferencia občianskeho inštitútu
Občianska konzervatívna strana
Konzervatívny inštitút
Týždenník . týždeň

Zajac Rudolf

Minister zdravotníctva SR
Stála konferencia občianskeho inštitútu

Zemanovičová Daniela

Transparency International Slovensko
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Žemlová Mária

Stála konferencia občianskeho inštitútu

Žiak Miloš

Domino fórum
Izraelská obchodná komora na Slovensku
Poisťovňa Tatry - Sympatia
Nadácia Milana Šimečku

Žitňanský Eduard

Inštitút pre verejné otázky
Vedúci spravodajstva STV

Žitňanský Róbert

Domino fórum
Týždenník . týždeň
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

multikulturalizmus zábava
Copyright ©2003 - 2005 www. prop. sk. Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku. Optimalizované pre rozlíšenie 1024×768