ProtiPrúdu
Nezávislý internetový spravodaj

www.prop.sk
Organizátori pučov: Inštitút Alberta Einsteina

Inštitút Alberta Einsteina (AEI) zohráva v posledných rokoch hlavnú rolu v cvičení a nasadzovaní rôznych mládežníckych hnutí v rámci prípravy vhodných podmienok pre puč (v tej-ktorej krajine) prostredníctvom živenia predstavy, že ich terčom sú režimy hlboko nepopulárne, pomocou destabilizovania režimov cez organizovanie demonštrácií a podobne.
Túto skupinu - ktorú financujú Sorošove nadácie a americká vláda - vedie bývalý príslušník DIA (Defense Intelligence Agency - agentúra tajných služieb americkej armády) plukovník Robert Helvey a profesor Harvardskej univerzity Dr. Gene Sharp.

Podľa správy Inštitútu Alberta Einsteina (AEI) založil túto inštitúciu Dr. Gene Sharp v roku 1983 a zaoberá sa výskumom, štúdiom politiky a vzdelávania ohľadom strategických záležitostí v rámci nenásilného zápasu zoči voči diktatúram, vojne, genocíde a útlaku.
Dr. Sharp má na starosti otázky výskumu v Centre pre zahraničné záležitosti Hardardskej univerzity už 30 rokov. Jeho diela na tému nenásilného štátneho prevratu preložili do 27-tich jazykov. Sharp a jeho spoločníci - prostredníctvom financovania Sorošových nadácií, organizácie National Endowment of Democracy a iných inštitúcií americkej vlády - od vytvorenia tejto skupiny už precestovali mnohé vyhliadnuté oblasti, aby tam podnietili revolúcie.

Podľa Sharpa:
"Ak ide o zvrhnutie diktatúry, vtedy nestačí povedať "chceme slobodu". Vtedy je nutné vypracovať stratégiu, super-plán na oslabenie dotyčnej diktatúry a to možno urobiť len prostredníctvom identifikovania mocenských zdrojov. K tým mocenským zdrojom patria: vrchnosť, zručnosť vo využívaní pracovnej sily, poznanie, premenlivé faktory, ekonomické a materiálne zdroje a sanckie v podobe polície a vojska." Sharp ďalej hovorí, že napísal množstvo pojednaní o nenásilnom zápase v rámci pomoci utláčanému obyvateľstvu, aby si vedelo vypracovať svoj vlastný "super-plán".

I keď Sharp je hlavným teoretikom tejto skupiny (a oficiálne jej popredný učenec), na praktickejšiu činnosť dohliada jej prezident, plukovník Robert Helvey, ktorý pre toto centrum začal pracovať ešte predtým, než z americkej armády odišiel v roku 1991 do penzie. Helvey, ako 30 ročný veterán DIA, má praktickú skúsenosť z podvratných operácií v Juhovýchodnej Ázii dávno predtým, než začal pracovať pre Centrum. Podľa správ z rôznych zdrojov práve tento dôstojník mal na starosti Amerikou sponzorovaný puč v Srbsku, bol hlboko zapletený do podobných operácií v Gruzínsku a podľa najmenej jednej správy sa zúčastnil aj na organizovaní puču v Ukrajine (AEI práve oznámil vydanie ukrajinského prekladu Sharpovej knihy "From Dictatorship to Democracy". )

Na Inštitút Alberta Einsteina sa obracia veľa jednotlivcov a organizácií, zaujímajúcich sa o potenciál nenásilného zápasu. V posledných rokoch prišli žiadosti o informáciu a radu od ľudí, zapletených do konfliktov v Albánsku, v Kosove, Moldavsku, Srbsku, Slovensku, na Cypre, v Gruzínsku, Ukrajine, Bielorusku, Azerbajdžane, Iráne, Afganistane, Spojených arabských emirátoch, Iraku, Libanone, z okupovaných teritórií, vo Vietname, v Číne, Tibete, Západnej Papuy, Srí Lanke, Malajzii, v Aceh (Indonézia), v Kašmíri, Haiti, Venezuele, Kolombii, Bolívii, Kube, Mexiku, Angole, Etopii, Eritrei, Togo Keni a v Zimbabwe. ...Inštitút Alberta Einsteina za posledné roky publikoval svoje diela v srbštine, ruštine, ukrajinčine, španielčine, arabčine, jazyku farsí a niekoľkých burmských jazykoch. Momentálne sa pracuje na prekladoch do čínštiny a kurdštiny.

Medzinárodné stredisko pre nenásilné konflikty bolo takisto veľkou mierou zapletené do novodobých post-modernistických pučov, zvlášť jeho poprední predstavitelia dr. Peter Ackerman a Jack DuVall. Podľa ich web stránky toto centrum "vypracúva plány a podnecuje k používaniu civilných, nevojenských stratégií na ustanovenie a obranu demokracie a ľudských práv všade vo svete". Ďalej "poskytuje pomoc v cvičení a v nasadzovaní poradcov priamo v poli, kvôli prehĺbeniu porozumenia konceptov a praktických zručností v uplatňovaní nenásilných stratégií tam vo svete, kde je pokrok smerom k demokracii a k ľudským právam možný".
Toto stredisko vo svojej správe uvádza, že najvýznamnejšie nenásilné konflikty v dnešnom svete, ktoré môžu eventuálne viesť k "zmene režimu", momentálne prebiehajú v Myamare, Zimbabwe, v čínskom Tibete, Bielorusku, v Ukrajine (tam je už proces takmer ukončený), v Palestíne, Iráne a na Kube. ...

Arlingtonský inštitút (TAI) je v post-modernistických pučoch očividne stratégom. Ten založil v roku 1989 John L. Petersen preto - podľa jeho vlastných slov - "aby pomáhali pri predefinovaní konceptu národnej bezpečnosti vo väčšom, zreteľnejšom meradle v súvislosti s rapídne sa rozmáhajúcim globálnym trendom zvyšovania počtu obyvateľov, úpadkom životného prostredia, s exlóziou vedy a technológie a so zmenou ponímania hodnôt v oblasti tradičnej národnej obrany." Na čele Rady tejto organizácie sú Jack DuVall, bývalý dôstojník Air Force, ktorý je riaditeľom Medzinárodného centra pre nenásilný konflikt vo Washingtone a James Woolsey, bývalý riaditeľ CIA za Clintonovej administratívy a hovorca neokonzervatívcov, ktorý je momentálne aj šéfom Freedom House. ...

Penn, Schoen and Berland Associates (PSB) - táto spoločnosť zohrávala priekopnícku rolu vo vyvolávaní pučov a to hlavne prostredníctvom prieskumov verejnej mienky v súvislosti s voľbami, zvlášť pokiaľ ide o "priebežné výsledky".
Ich hlavným poslaním je vytvárať zdanie, že skupina, ktorá sa má dostať v dotyčnej krajine k moci, má za sebou veľkú ľudovú podporu. Táto skupina začala vyvíjať činnosť v Srbsku v období, kedy bol jej principál Mark Penn popredným politickým poradcom prezidenta Billa Clintona. PSB založili v roku 1975 a svoje úrady vtedy ustanovili vo Washingtone, v Denveri a v New Yorku. Táto organizácia uvádza, že už uskutočnili prieskum v 65-tich krajinách. Ďalej sa v ich správe píše: "PSB je pravdepodobne známa hlavne kvôli nášmu úsiliu ako poradcov dlhodobej stratégie pre Billa Gatesa a Microsoft." A v politickom svete "našu spoločnosť najlepšie poznajú ako poradcov dlhodobej stratégie pre prezidenta Clintona a senátorku Hillary Clintonovú, okrem iných." ...Jej podnikateľskými partnermi sú napríklad Siemens, American Express, Eli Lilly, Fleet, Boston Financial, Texaco, BP (British Petroleum), Goldman Sachs, Citigroup, ING group, DeBeers, KMG a iní.
Táto skupina sa chváli hlavne úlohou, ktorú zohrala v Srbsku. ...Túto úlohu po prvý raz popísal 11. 12. 2000 Washington Post v článku od Michaela Dobbsa "US Advice Guided Milosevic Opposition". ...

___________________________

Jonathan Mowat (Online Journal), Zerkalo mira
http://www.iraq-war.ru/tiki-print_article.php?articleId=46855

Články s podobnou tematikou:
Kto za koho kope II.
Tretí sektor- koho zastupuje
Vedúci predstavitelia NED, IRI, NDI a FH
Senátor Ron Paul v kongrese Spojených štátov o NED a podobných organizáciách
Zákon Spojených štátov o registrácii zahraničných zástupcov
Kto za koho kope I.
Úloha mimovládnych organizácií a tretieho sektora

Späť na hlavnú stránku

Copyright ©2003, 2004, 2005 www.prop.sk. Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku. Optimalizované pre rozlíšenie 1024×768